Theo Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế chủ trì hướng dẫn Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg về khám, chữa bệnh cho người nghèo, nhưng đến nay Bộ Y tế vẫn chưa có, nên Bộ Tài chính chưa có căn cứ để bổ sung từ NSTW cho địa phương thực hiện.

Mặc khác, trong bối cảnh hiện nay, NSTW có nhiều khó khăn, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Gia Lai trước mắt chủ động sử dụng NSĐP để thực hiện.

Bộ Tài chính cho biết thêm, giữa tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 931/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Trong đó, giai đoạn I người nghèo ở các tỉnh Tây Nguyên được hỗ trợ thêm các khoản chi phí gián tiếp khác, như: ăn uống, đi lại…

Sau khi Bộ Y tế thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ giao, liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Dự án này và bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện (trong đó có tỉnh Gia Lai), Bộ Tài chính khẳng định.

Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo thực hiện theo phân cấp quản lý Nhà nước hiện hành; đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các nguồn tài chính hợp pháp khác. Quỹ được dùng để hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại; hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám, chữa bệnh.

Hoàng Minh