Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 24.197 đồng/lít (tăng 726 đồng/lít). Xăng RON95-III không cao hơn 25.748 đồng/lít (tăng 877 đồng/lít).

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng. Theo đó, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 23.594 đồng/lít (tăng 539 đồng/lít). Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 23.816 đồng/lít (tăng 628 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 17.847 đồng/kg (tăng 143 đồng/lít).

Giá xăng dầu tiếp tục tăng, xăng RON95-III tăng mạnh gần 900 đồng/lít
Giá xăng dầu tiếp tục tăng, xăng RON95-III tăng mạnh gần 900 đồng/lít. Ảnh: Hải

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với dầu mazut (kỳ trước chi 27 đồng/kg); chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với 2 mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước xăng E5RON92 chi 22 đồng/lít, xăng RON95 chi 14 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa không chi).

Cũng theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/9/2023-20/9/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố khiến giá xăng dầu từ ngày 11/9 đến 20/9 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/9/2023 và kỳ điều hành ngày 21/9/2023 là: 107,950 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,802 USD/thùng, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước); 114,028 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,080 USD/thùng, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước); 124,570 USD/thùng dầu hỏa (tăng 3,717 USD/thùng, tương đương tăng 3,08% so với kỳ trước); 124,059 USD/thùng dầu diesel (tăng 4,109 USD/thùng, tương đương tăng 3,43% so với kỳ trước); 539,814 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,391 USD/tấn, tương đương tăng 1,77% so với kỳ trước).