Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua, tình trạng một số đơn vị phá sản, đang làm thủ tục phá sản, không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký hoặc không có người đại diện theo pháp luật nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội theo luật định (chưa đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội), ảnh hưởng quyền lợi chính đáng về hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Giải quyết chế độ cho hơn 200.000 lao động bị nợ bảo hiểm xã hội
Ảnh minh họa

Số liệu từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, cộng dồn đến hết năm 2022, cả nước có hơn 2,13 triệu lao động bị doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, 440.800 người bị nợ đóng từ 3 tháng trở lên và hơn 200.000 người bị "treo" sổ tại các doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động, nợ bảo hiểm xã hội khó thu hồi.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, qua đó xác định được số lao động bị nợ đóng bảo hiểm này đều rơi vào các đơn vị, doanh nghiệp đã phá sản, đang làm thủ tục phá sản hoặc giải thể hoặc chủ bỏ trốn, không có người đại diện theo pháp luật, nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội.

Trong tổng số hơn 200.000 lao động bị nợ đóng bảo hiểm xã hội thì có khoảng 20% đủ điều kiện hưởng các chế độ, 40% đang tiếp tục làm việc ở các đơn vị mới và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, 20% số lao động đã nghỉ việc, hiện đang không tham gia bảo hiểm xã hội ở đâu.

Sau khi rà soát số liệu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đang đề xuất phương án để xử lí, giải quyết chế độ đối với các nhóm lao động này.

Thông tin về phương án giải quyết quyền lợi cho số lao động bị treo sổ bảo hiểm xã hội này, đại diện Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, trước mắt đối với các trường hợp đủ điều kiện thì giải quyết ngay quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Nhóm đang tiếp tục tham gia ở các đơn vị mới sẽ được ghi nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở đơn vị cũ để khi chuyển sang đơn vị mới có phát sinh các quyền lợi sẽ được cộng nối thời gian đóng trước đó vào. Trường hợp những người lao động chưa đi làm ở đâu sẽ bảo lưu thời gian đóng trên sổ để sau này họ tiếp tục tham gia.

Hiện chưa có quy định pháp luật về giải quyết quyền lợi người lao động trong trường hợp doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội mà cơ quan Bảo hiểm xã hội khó có khả năng thu hồi. Trước mắt, phương án trên trong ngắn hạn sẽ giải quyết được vấn đề bị treo quyền lợi về bảo hiểm cho người lao động.