Theo quyết định xử phạt, công ty bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua 1.632.198 cổ phiếu EVE của CtyCP Everpia Việt Nam vào ngày 25/11/2014.

Mức phạt trên căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên