Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong một số bảng xếp hạng khác, vị trí cao nhất ngành Tài chính đạt được là á quân. Như tại bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR index 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2019 Bộ Tài chính giữ vị trí thứ 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ với 94,77/100 điểm, tăng 4,58 điểm so với năm 2018 và đây là năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính luôn nằm trong top 3 bộ đứng đầu về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính.

Theo APCI 2020, với mức độ cải thiện chung được đánh giá tăng 5,6 điểm so với năm 2019, sự cải thiện của nhóm thuế do có sự giảm lớn tất cả các chi phí thành phần là chi phí thời gian và chi phí trực tiếp. APCI 2020 cho rằng thành công trong cải thiện của nhóm này là nhờ vào việc áp dụng xử lý TTHC trên môi trường điện tử và thay đổi phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” được liên tục duy trì và cải thiện trong những năm gần đây.

Tính đến tháng 11/2019, đã có 99,9% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử; 99,6% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, 93,6% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử trên toàn quốc. Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai đến 100% chi cục thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngành Thuế đã từng bước hoàn thiện mô hình thủ tục thuế điện tử và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt ngành Thuế đã hoàn thành tích hợp 150 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia, vượt 161% kế hoạch đề ra. Trong năm 2020, ngành đã triển khai thiết lập hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế (eTax) thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 cục thuế và 415 chi cục thuế, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt, hỗ trợ người nộp thuế 24/7.

Yêu cầu đầu tiên được nhắc đến trong mọi cuộc làm việc với Tổng cục Thuế của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng luôn là nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Để tiếp tục cải cách TTHC thuế, trong quý I/2021, Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Chiến lược Cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2011 - 2020 và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về Chiến lược Cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2021 - 2030.

“Cải cách TTHC phải luôn là con đường không có điểm dừng”, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng. Đã là quán quân, năm 2021 ngành Thuế vẫn còn rất nhiều mục tiêu cần phấn đấu như tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện giải pháp cải cách hành chính, tập trung vào cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Toàn ngành cố gắng đến thời điểm kết thúc năm 2021 sẽ hoàn thành tăng từ 30 - 40 bậc xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội so với năm 2019; phấn đấu áp dụng 100% dịch vụ công thiết thực đối với người dân, tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử. Đồng thời, chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Đoàn Trần