Đây là tỷ lệ khá so với mặt bằng chung của nước hiện nay, nhưng chưa đạt như kỳ vọng đặt ra của tỉnh.

Hà Nam: Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kết quả như kỳ vọng
Hà Nam giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Ảnh minh họa: H.T

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Hà Nam, nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn thấp là do một số dự án ngân sách trung ương phải thực hiện chủ trương đầu tư do HĐND tỉnh quyết định. Vì vậy, thời gian thực hiện kéo dài. Bên cạnh đó là dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đối với khu du lịch Tam Chúc chưa được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, nên chưa tổ chức triển khai được.

Với quyết tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm khởi công năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể.

UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt; tập trung thực hiện tháo gỡ khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thực hiện dự án; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình quản lý.