thu ngan sách hà nôi 9 tháng

Ảnh T.L minh họa.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 40.991 tỷ đồng, đạt 69,4% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.321,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so cuối tháng trước và tăng 11% so cuối năm 2014.

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn TP. Hà Nội đạt 941 triệu USD tăng 0,2% so tháng trước và tăng 15% so cùng kỳ. Dự kiến 9 tháng năm 2015 kim ngạch xuất khẩu đạt gần 8,2 tỷ USD, tăng 0,2% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu địa phương đạt 5,777 tỷ USD tăng 0,4%.

Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn trong tháng 9 đạt gần 2,18 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Dự kiến kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đạt gần 18,6 tỷ USD, tăng 4,1% so cùng kỳ, nhập khẩu địa phương tăng 4,5%.

Tháng 9/2015, khách quốc tế vào Hà Nội khoảng 173,3 nghìn lượt người, giảm 6,8% so tháng trước và tăng 40,1% so cùng kỳ. Uớc tính 9 tháng năm 2015, lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội khoảng 1,6 triệu lượt người, tăng 13,8% so cùng kỳ.

Cũng theo lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, những tháng cuối năm Hà Nội sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước TP. Hà Nội, đảm bảo hoàn thành tiến độ.../.

H.C