Theo đó, tại Quyết định số 10, Hà Nội đổi tên gọi Sở Văn hóa và Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông công chính thành Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thành Sở Tài nguyên và môi trường.

Quyết định nêu rõ, không chọn tên địa danh, danh nhân để đặt tên cho ngõ, ngách. Trường hợp những ngõ gắn với địa danh có ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt thì xem xét đặc cách riêng.

Theo đó, tên địa danh được chọn để đặt tên đường, phố và công trình công cộng phải là những địa danh nổi tiếng có ý nghĩa và giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của đất nước hoặc của Hà Nội, địa danh đã quen dùng từ xa xưa, ăn sâu trong tiềm thức của nhân dân, tên địa phương kết nghĩa hoặc có mối quan hệ đặc biệt.

Tên danh nhân bao gồm cả danh nhân nước ngoài được chọn đặt tên đường, phố và công trình công cộng ở Hà Nội phải là người tiêu biểu trong những người nổi tiếng, có đức, có tài, có nhiều thành tựu và đóng góp lớn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và thành phố được nhân dân suy tôn và thừa nhận.

Danh nhân được chọn đặt tên phải là người đã mất trước thời điểm xét đặt tên đường, phố ít nhất 10 năm (trừ những trường hợp rất đặc biệt).

Những danh nhân còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì chưa xem xét đặt tên cho đường, phố và công trình công cộng. Không đặt tên cho đường, phố hoặc công trình công cộng bằng các tên gọi khác nhau của một danh nhân trên cùng một địa bàn thành phố. Trường hợp tên trùng nhau của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn do lịch sử để lại thì được giữ nguyên tên gọi đường, phố đã có và được viết kèm thêm tên quận, huyện, thị xã./.

H.C