Hà Nội chi hơn 5.756 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội
Hà Nội tích cực hỗ trợ an sinh xã hội. Ảnh TL

UBND TP.Hà Nội vừa cho biết, tính đến ngày 19/11/2021, trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt và sự vào cuộc chỉ đạo sát sao, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến cơ sở với quyết tâm giúp người dân sớm được thụ hưởng chính sách, chia sẻ khó khăn, ổn định cuộc sống, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chính sách của trung ương, đặc thù của thành phố Hà Nội và huy động xã hội hoá để quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay cho trên 5 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí 5.756,5 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND là 5.354,2 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 402,3 tỷ đồng...

Tính đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện cho 10.388 lao động vay vốn với số tiền 500 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch giải ngân cho người lao động trên địa bàn thành phố vay phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tạo việc làm, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 4026/QĐ-UBND.