Nộp thuế điện tử

Với số lượng doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đến thời điểm này, Cục Thuế Hà Nội sẽ 'cán đích' trước thời điểm 30/9/2015 theo chỉ đạo của Chính phủ. Ảnh: Đ.V

Theo ông Hà Minh Hải, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động để triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn ngành, trong đó đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp cải cách TTHC nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội xây dựng kế hoạch về rà soát, đơn giản hóa TTHC triển khai Nghị quyết 19; thành lập tổ rà soát, đơn giản hóa TTHC để triển khai rà soát, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, cắt giảm TTHC không còn phù hợp, đơn giản hóa các TTHC để tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho cả cơ quan thuế và NNT trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng kê khai thuế qua mạng. Tính đến nay, đã có 109.061 doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng, chiếm trên 97% số doanh nghiệp.

"Đặc biệt, Cục Thuế Hà Nội đã thành lập tổ chỉ đạo triển khai các giải pháp cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế, đảm bảo tính công khai, minh bạch, ngăn chặn các hành vi tiêu cực...", ông Hải cho biết.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức 97 buổi tập huấn cho trên 52 nghìn doanh nghiệp và cán bộ, công chức về chính sách pháp luật thuế; 29 hội nghị đối thoại với hơn 9.000 tổ chức, cá nhân NNT trên địa bàn; gửi qua thư điện tử tới hơn 100 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký khai thuế qua mạng; hỗ trợ trả lời trực tiếp tại bộ phận một cửa và qua điện thoại cho hơn 26.000 lượt NNT...

Đỗ Vinh