Theo đó, trong năm 2015, Thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu như: Tổng doanh thu từ hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) trong năm 2015 đạt 5 tỷ USD. Trong đó, tổng doanh thu từ công nghiệp phần cứng đạt khoảng 3 tỷ USD. Bên cạnh đó, Thành phố sẽ hỗ trợ hình thành một số doanh nghiệp có quy mô lớn, thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh cao trong nước và quốc tế…

Để thực hiện mục tiêu trên, Thành phố sẽ nâng cao năng lực quản lý nhà nước, triển khai các cơ chế khuyến khích phát triển công nghiệp CNTT. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các khu công nghệ thông tin tập trung, khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm tại huyện Đông Anh; đẩy mạnh hoạt động khu CNTT tập trung Cầu Giấy...

Cùng với đó, Thành phố sẽ hỗ trợ phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNTT trên đia bàn; hỗ trợ một số doanh nghiệp mạnh, có quy trình sản xuất hiện đại, đủ sức cạnh tranh ở thị trường trong nước và thị trường quốc tế.../.

H.C