khóa huy hoàng

Những doanh nghiệp đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ sẽ được cơ quan thuế giải quyết để tập trung nguồn lực vượt qua khó khăn. Ảnh: NM.

Từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, điều này cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của các doanh nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục gia hạn về thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP; tuyên truyền, hướng dẫn để hộ kinh doanh làm thủ tục hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Cùng với việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, để doanh nghiệp có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn, Cục Thuế TP, Hà Nội cũng ưu tiên các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người nộp thuế đang nợ tiền thuế, chưa thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trong bối cảnh hiện nay, công tác quản lý nợ đòi hỏi phải mềm dẻo, cơ quan thuế phải sáng tạo, thuyết phục người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận của người nộp thuế trong việc nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng yêu cầu các phòng, các chi cục thuế tiếp tục thực hiện khoanh nợ, xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, cũng như quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về quản lý nợ thuế nhằm khơi thông nguồn lực, giúp cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn.

Đối với doanh nghiệp, người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn về thuế, nhưng lợi dụng chính sách này để chây ỳ, cố tình không nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế cũng sẽ có những giải pháp quyết liệt trong việc thu hồi nợ thuế, kiên quyết không để nợ mới phát sinh./.

Nhật Minh