Hà Nội phấn đấu hoàn thành 100% chuyển đổi số các nghiệp vụ trong quản lý giao thông
Hà Nội phấn đấu hoàn thành 100% chuyển đổi số các nghiệp vụ trong quản lý giao thông. Ảnh: Q.Trí

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm trong công tác xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội, qua việc chủ động, nắm bắt kịp thời và ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cụ thể, đến năm 2025, thành phố hoàn thành 100% chuyển đổi số các nghiệp vụ trong công tác xây dựng và quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của các đơn vị thuộc UBND TP. Hà Nội; hình thành được cơ sở dữ liệu về quản lý giao thông vận tải. 100% các tuyến đường bộ cao tốc, quốc lộ trên địa bàn TP. Hà Nội triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh….

Đến năm 2030, TP. Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm giao thông thông minh (ITS) thuộc thành phố. Nguồn nhân lực bảo đảm làm chủ, khai thác, vận hành hiệu quả những ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (TT&TT) và với các đơn vị liên quan cập nhật chuyển đổi số công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa theo lộ trình kế hoạch và quy định về phân cấp của thành phố.

Sở GTVT tham mưu cho UBND thành phố công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động thực hiện đề án, là đầu mối tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch và báo cáo UBND thành phố, Bộ GTVT.

UBND TP. Hà Nội giao Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ trong công tác điều hành giao thông; kiểm tra xử lý vi phạm giao thông. Đề xuất đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông, triển khai ứng dụng công nghệ ITS, BIM vào điều khiển giao thông thông minh trên địa bàn thành phố./.