Theo ông Dương Đức Tuấn, năm 2014 kinh tế quận phục hồi và tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 636,9 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch năm (tăng 0,84% so với cùng kỳ); tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại và du lịch tăng 17,75% về doanh thu so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận đạt 3.688 tỷ đồng, bằng 135,3% kế hoạch năm, tăng 29,1% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, điều hành ngân sách quận đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; chủ động điều hành ngân sách một cách linh hoạt đảm bảo tốt cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2014.

Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được UBND quận tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm đã bàn giao đưa vào sử dụng các công trình như: Trường tiểu học Chương Dương, UBND phường Hàng Mã; công trình tu bổ, tôn tạo Đình Đông Thành và cải tạo, nâng cấp UBND 6 phường: Tràng Tiền, Hàng Bông, Hàng Bạc, Cửa Đông, Cửa Nam, Lý Thái Tổ...

Đặc biệt, UBND quận đã phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư và Liên ngành thành phố để thống nhất cơ chế đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ báo cáo UBND thành phố phê duyệt; đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tích cực triển khai thực hiện dự án đầu đến và dự án đầu đi thuộc Đề án giãn dân phố cổ, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 3/2015...

Với những kết quả và thành tích đã đạt được, quận Hoàn Kiếm đã được UBND thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2014.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và là tiền đề cho nhiệm vụ phát triển KT-XH quận giai đoạn 2015-2020. Theo đó, quận sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, các chợ, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn quận, đảm bảo tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch đạt 18 - 20% so với năm 2014.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống; hoạt động của các tuyến phố đi bộ; các tuyến phố chuyên doanh và phố nghề... Tập trung cao công tác chỉ đạo thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách HĐND quận giao. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư.../.

Hồng Chi