Theo Chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025", Hà Nội đặt chỉ tiêu triển khai cải tạo, xây dựng lại 2-3 khu chung cư cũ và chuẩn bị triển khai các khu còn lại.

3 khu chung cư cũ được đề xuất cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2021-2025 là: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh. Đây là các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm đặc biệt, có nguy cơ sụp đổ, phải di dời khẩn cấp các hộ dân (cấp độ D).

Thành phố cũng đang tiếp tục đẩy nhanh tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu chung cư cũ trên địa bàn, nghiên cứu định hướng giải pháp quy hoạch theo khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ và các chung cư cũ độc lập nhằm phát huy tối đa giá trị quỹ đất, khai thác hiệu quả kinh tế và tính khả thi dự án. Thành phố cũng giao cơ quan chức năng lập kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ.

Trước đó, thành phố Hà Nội đã lập Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ông Chu Ngọc Anh làm trưởng ban. Hà Nội cũng đặt vấn đề cải tạo chung cư theo 3 nhóm.

Nhóm 1 tập hợp các chung cư cũ trong một khu tập thể có quy mô lớn hơn 2ha sẽ cải tạo, tái thiết. Quy hoạch 1/500 của những dự án này sẽ triển khai đồng bộ giải pháp tái định cư tại chỗ, cho phép xây dựng cao tầng, giải phóng quỹ đất có diện tích đủ lớn để phát triển các chức năng dịch vụ, thương mại, hạ tầng du lịch. Việc triển khai có thể thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án, yêu cầu đối ứng vốn… kết hợp với khai thác không gian ngầm, các khối đế của các toà nhà.

Nhóm thứ 2 theo mô hình như tiểu khu nhà ở, gồm 5 – 7 chung cư, quy mô nhỏ hơn 2ha. Cách thức triển khai tương tự nhóm 1.

Nhóm thứ 3 gồm các chung cư cũ có diện tích nhỏ, nằm xen cài trong khu dân cư, làng xóm, khó khả thi trong triển khai quy hoạch và khai thác đầu tư. Với nhóm này, chính quyền Hà Nội dự kiến triển khai cải tạo theo phương thức quy gom tái định cư tại chỗ vào một quỹ đất chung cư hiện có trên địa bàn quận. Quỹ đất còn lại được dùng để phát triển công trình kinh doanh thương mại dịch vụ và nhà ở trong trường hợp được bổ sung quy mô dân số…/.

Tài Tâm