chung cư cũ

Ảnh minh họa.

Kết luận được đưa ra tại hội nghị với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng.

Theo nội dung Thông báo số 212-TB/TU, Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý về chủ trương đối với việc sử dụng ngân sách thành phố để triển khai công tác kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn. Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố phối hợp Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách của thành phố trong công tác quản lý các chung cư cũ, vì sự an toàn của nhân dân.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án khung cơ chế, chính sách đặc thù để sớm thực hiện cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Trong đó lưu ý cần rà soát, tính toán về phương án sử dụng đất và dân số phù hợp với từng khu vực và toàn thành phố, vừa bảo đảm tuân thủ các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt, vừa đáp ứng tình hình thực tiễn của thành phố nói chung và từng khu vực nói riêng.

Bên cạnh việc đề xuất Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu thành phố báo cáo các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội ban hành nghị quyết riêng về các cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho TP. Hà Nội.

Cũng theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII đã ban hành, các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch, các đề án, chuyên đề để tổ chức thực hiện; tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Ngoài ra, toàn thành phố tiếp tục thực hiện tốt "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; không để dịch bùng phát và lây lan trong cộng đồng; chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, tình huống, biện pháp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn vắc xin, để ứng phó kịp thời và phòng, chống hiệu quả dịch bệnh.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến công tác tham mưu, xây dựng chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quy hoạch, đất đai, khai thác khoáng sản và trật tự xây dựng trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.../.

Theo Dangcongsan.vn