Lô đất 259 lê duẩn

Khu đất 295 Lê Duẩn trong Công viên Thống Nhất. Ảnh: T.L

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội hoàn thiện phương án theo ý kiến của các sở, ngành; lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại 295 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng; tổ chức thẩm định, lấy ý kiến cộng đồng và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

Sau khi quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại 295 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng được duyệt, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn Hà Nội./.

Khu đất tại địa chỉ số 295 đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có diện tích hơn 10.330 m2, đây là khu đất “vàng” của thành phố. Năm 1991, UBND Thành phố giao cho Công ty liên doanh SAS Hà Nội Royal LTD để lập dự án xây dựng SAS Hanoi Royal Hotel, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau dự án đã không được triển khai.

Ngày 6/6/2014, Công ty TNHH một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội) đã đề xuất xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại khu đất 295 Lê Duẩn.

H.C