bãi đỗ xe

Ảnh T.L minh họa

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo thành phố tại cuộc họp về tiến độ triển khai các dự án bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo TP. Hà Nội nhất trí xây dựng 3 dự án bãi xe ngầm tại Công viên Nhân Chính, Nhà thi đấu Quần Ngựa, Công viên Thống Nhất, với quy mô 5 tầng hầm trong đó tầng hầm 1 có chức năng thương mại dịch vụ, 4 tầng hầm 2,3,4,5 phía dưới để xe. Riêng bãi xe ngầm tại Công viên Thống Nhất sẽ nghiên cứu thêm để xe ngầm từ cổng chính Công viên đến hồ.

UBND thành phố cũng cho biết, đối với bãi xe ngầm trước Quảng trường cách mạng 19/8 và vườn hoa Cổ Tân đã yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao xác định ranh giới bảo vệ di tích lịch sử được xếp hạng, tổng hợp phương án quy hoạch và đầu tư, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy.

Lãnh đạo UBND cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng bãi xe ngầm./.

H.C