Chiều 6/12,tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP.Hà Nội khóa 14, các đại biểu đã biểu quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn TP.Hà Nội áp dụng tại 5 khu vực được điều chỉnh tăng so với năm 2023, trung bình tại các quận tăng khoảng gần 17% và tại các huyện khoảng 22%.

Hà Nội tăng hệ số điều chỉnh giá đất tại 5 khu vực nào?
Năm 2024, Hà Nội tăng hệ số điều chỉnh giá đất.

Với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp điều chỉnh tăng trung bình tại các quận khoảng 4,17% và tại các huyện khoảng 4,74%. Đối với đất thương mại dịch vụ điều chỉnh tăng trung bình tại các quận khoảng 3,56% và tại các huyện khoảng 4,45%.

Với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,0 cho toàn địa bàn thành phố.

Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức tăng trung bình tại các quận, huyện là 15%.

Được biết, trước đó, UBND TP.Hà Nội ban hành Văn bản số 3473/UBND-TNMT thực hiện Công điện số 965/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất. Đồng thời yêu cầu các quận, huyện quyết liệt triển khai việc định giá đất, quyết định giá đất theo các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định 3475/2023/QĐ-UBND và Quyết định 4950/2023/QĐ-UBND; Giao Thanh tra TP.Hà Nội khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra trách nhiệm của các cơ quan trong việc chậm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội xem xét chỉ đạo trước ngày 30/11/2023. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp, tạo lực cho thị trường bất động sản tiếp đà hồi phục.