Hải Dương

Một trong những địa điểm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản Hải Dương tại phố Hoàng Cầu, Hà Nội. Ảnh: Khánh Linh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tập trung triển khai, thực hiện tốt các nội dung.

Trong đó, Sở Công thương Hà Nội chủ trì tổ chức hoạt động giới thiệu, kết nối các sản phẩm khó tiêu thụ từ các địa phương có khó khăn về tiêu thụ các sản phẩm trên địa bàn Hà Nội...

Sở Công thương phối hợp với các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Công an thành phố để triển khai công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm khó tiêu thụ của các địa phương tại Hà Nội, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định. Tổng hợp danh sách các xe vận chuyển hàng hóa của các địa phương, gửi Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố để kiểm soát, hỗ trợ các địa phương lưu thông, vận chuyển hàng hóa về Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội thống nhất với Sở Y tế các địa phương triển khai các quy định về phòng chống dịch Covid-19 đối với các hàng hóa, con người, phương tiện vận chuyển... khi tham gia lưu thông hàng hóa từ các địa phương về Hà Nội.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì việc phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội tuyên truyền, hưởng ứng việc hỗ trợ kết nối nông sản từ các vùng có dịch về tiêu thụ tại Hà Nội đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng Thủ đô biết, yên tâm thực hiện. Đồng thời, kịp thời thời ngăn chặn tác động tâm lý trước các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang lo lắng cho người tiêu dùng.

Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố kiểm tra, hướng dẫn cho các phương tiện chở hàng hóa nông sản thực phẩm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch Covid-19 từ các vùng có dịch được lưu thông thuận lợi, kịp thời cung ứng hàng hóa đến các siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng... trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân tự nguyện... khi tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ trên địa bàn thành phố phải thông báo và đăng ký địa điểm cụ thể với chính quyền địa phương nơi tổ chức phối hợp, hướng dẫn nhân dân tham gia mua sắm phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Không lợi dụng danh nghĩa làm thiện nguyện để triển khai các nội dung khác sai mục đích, tránh lây lan dịch bệnh hoặc trục lợi khi tổ chức thực hiện.../.

Phúc Nguyên