>> Chính sách tài chính mới có hiệu lực từ đầu tháng 8/2014

Tham gia tập huấn có gần 300 đại biểu đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức (CBCC) thuế của một số phòng chức năng; đại diện lãnh đạo 30 chi cục thuế và các CBCC làm công tác quản lý các khoản thu từ đất.

Các chuyên gia đến từ Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính); Vụ chính sách Thuế (Tổng cục Thuế) và Phòng Quản lý các khoản thu từ đất, Cục Thuế Hà Nội đã trình bày, giải thích các nội dung chủ yếu là các quy định của Thông tư 76/2014/TT-BTC và Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP và Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ, về thu tiền SDĐ, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đối với Nghị định 45, những điểm mới trong chính sách thu tiền SDĐ cần lưu ý như: phạm vi điều chỉnh; đối tượng thu tiền và không thu; căn cứ tính; thu tiền khi được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích, công nhận quyền SDĐ; miễn giảm và xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; trình tự xác định thu nộp, ghi nợ và một số nội dung mới khác cũng như quy trình luân chuyển hồ sơ xác định thu tiền SDĐ.

Nghị định 46 có một số những thay đổi trong chính sách thu tiền thuê đất mới như: phạm vi điều chỉnh; đối tượng thu và hình thức trả tiền; thời điểm tính thu; căn cứ tính; kỳ ổn định đơn giá; trách nhiệm của cơ quan thuế trong xác định và thông báo đơn giá; xử lý các khoản tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, thu, nộp tiền thuê đất và một số nội dung mới khác cùng công việc cần triển khai trình tự, thủ tục luân chuyển hồ sơ xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.

Tại lớp tập huấn, những ý kiến, thắc mắc của các đại biểu nêu ra đều được các chuyên gia trao đổi, hướng dẫn, trả lời liên quan đến các quy định mới nêu trên./.

Danh Ngọc