đất đai

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội chủ trì họp về công tác đất đai của hai quận Hà Đông và Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phúc Nguyên

Chiều 26/5, đoàn công tác số 1 và số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông.

Cuộc khảo sát được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND TP.Hà Nội đến điểm cầu quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013 đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn quận. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội được quy định chặt chẽ...

Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, quận tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở 37 phiên với tổng số tiền thu được là 3.813 tỷ đồng; thực hiện giao đất tái định cư cho 499 hộ bị thu hồi đất thực hiện dự án theo chính sách quy định...

Tại quận Bắc Từ Liêm, trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Quận đã tập trung hoàn thành công tác lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015), Kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ năm 2015 đến năm 2020.

Bên cạnh đó, quận đã tổ chức đấu giá được 5 dự án có sử dụng đất thu về ngân sách nhà nước hơn 1.300 tỷ đồng; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với 71 đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận; rà soát và đề xuất UBND thành phố di dời 8 cơ sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn quận; báo cáo UBND TP.Hà Nội xem xét xử lý đối với 29 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai...

Từ thực tiễn triển khai, quận Hà Đông kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành xem xét ban hành quy định cụ thể hóa chính sách thuế lũy tiến để xử lý các dự án chậm thực hiện hoặc bỏ đất hoang hóa; xây dựng chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch. Xây dựng đồng bộ hệ thống quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực để làm cơ sở cụ thể hóa ở cấp tỉnh, cấp huyện. Ngoài ra, kiến nghị thành phố rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố về đất đai đảm bảo thống nhất, phù hợp thực tế.

Quận Bắc Từ Liêm cũng kiến nghị thành phố xem xét phương án ban hành hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng loại đất theo dự án hoặc khu vực để xác định giá đất lập phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thủ tục đối với các trường hợp có thời điểm chia tách, tặng cho, chuyển nhượng sau ngày 1/1/2008...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết bằng nhiều văn bản hành chính thuộc thẩm quyền... Về những kiến nghị, đề xuất của hai quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự đảng Ủy UBND TP. Hà Nội hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy phục vụ công tác tổng kết cấp thành phố./.

Khánh Linh