Hà Nội tập trung mọi nguồn lực phấn đấu 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Hà Nội tập trung mọi nguồn lực phấn đấu 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: NNK

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, cụ thể hóa Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025", trong năm 2022, thành phố có thêm 3 huyện: Chương Mỹ, Mê Linh và Phú Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tính đến hết năm 2022, lên 15/18 huyện, thị xã.

Đối với 3 huyện chưa đạt, đến nay, huyện Ứng Hòa và huyện Ba Vì đã được đoàn thẩm định của thành phố thẩm định; các sở, ngành có báo cáo đánh giá; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân đủ điều kiện. Sở NN&PTNT Hà Nội đã có Tờ trình đề nghị tổ chức họp, xét công nhận huyện Ứng Hòa và huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 gửi UBND thành phố. Còn huyện Mỹ Đức đã cơ bản đủ điều kiện theo quy định, hiện đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ dự kiến gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới trong tháng 3/2023, để tiến hành thẩm định, lấy ký kiến các sở ngành trước khi trình UBND thành phố theo quy định.

Về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, hiện nay có 4 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì có cơ sở để hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Bên cạnh đó, huyện Thanh Oai đã có văn bản đăng ký và cam kết hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2023.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nông dân. Hiện nay, toàn thành phố có 1.695 trang trại. Bên cạnh đó, thành phố đã có 1.871 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của thành phố đến hết năm 2022 giảm còn 0,17%, trong đó có 5 huyện không còn hộ nghèo.

Mỗi huyện đăng ký xây dựng 1 - 2 mô hình sản xuất tập trung, công nghệ cao

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, nhiệm vụ bao trùm năm 2023 là thành phố có thêm 3 huyện (Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức) đạt chuẩn nông thôn mới; 5 huyện (Đan Phượng, Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Thanh Oai) đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, xây dựng kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 4, dự kiến vào tháng 4 năm nay. Cùng với đó, mỗi huyện xây dựng từ 1 - 2 mô hình sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao và hướng về cơ sở để nâng cao đời sống nhân dân.