UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6331/UBND-CT về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho DN trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2014.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cho DN trong thủ tục đầu tư, đấu thầu và trong khâu nghiệm thu, thanh toán; chủ trì nghiên cứu đề xuất giải pháp khuyến khích sử dụng hàng hoá trong nước đã sản xuất được trong các công trình để bảo hộ DN trong nước; đẩy mạnh triển khai chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2014-2020 đã được UBND thành phố phê duyệt.

Cùng với đó, Sở Công thương tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ quyền lợi cho DN sản xuất kinh doanh.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội DN triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất cho DN trên địa bàn năm 2014; kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý các dự án vốn ngân sách hoàn thành quyết toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài cho DN.

Đặc biệt, Cục Thuế và Cục Hải quan Hà Nội hướng dẫn chính sách mới, hỗ trợ DN rút ngắn thời gian nộp thuế. Tiếp thu, nghiên cứu và tổng hợp đề xuất với cấp có thẩm quyền những vấn đề DN kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chính sách thuế.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội chú trọng hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện cho các DN có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả được xem xét vay vốn.

Việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội./.

Hồng Chi