Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành văn bản số 165/TB-VP. Theo đó, tại văn bản này, Phó Chủ tịch cho biết, Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn để xác định các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 4/2015, tuy nhiên đến nay, một số Sở vẫn chưa hoàn thành báo cáo.

Theo đó, trên cơ sở kết quả tổng hợp có 573 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới do Sở Xây dựng báo cáo, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh đầy đủ các nội dung thông tin của 573 dự án theo các cột mục đã rà soát; hồ sơ được tổng hợp gửi Thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan để theo dõi và xử lý các nội dung liên quan.

Trên cơ sở thông tin của 573 dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát các dự án đã được Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, giao nhiệm vụ lập dự án nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư quá 12 tháng, đề xuất, kiến nghị Thành phố có biện pháp xử lý, gửi Sở Xây dựng trong tháng 5/2015.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan để thực hiện công tác hoàn chỉnh hạ tầng xã hội và khớp nối hạ tầng kỹ thuật, báo cáo Thành phố trước ngày 15/6/2015.

Sở Quy hoạch kiến trúc rà soát, tổng hợp các dự án. Căn cứ Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu được phê duyệt, phân loại các dự án phù hợp, các dự án không phù hợp, các dự án cần phải điều chỉnh, đề xuất, kiến nghị gửi Sở Xây dựng trong tháng 5/2015.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát các dự án đã được Thành phố giao đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng quá 12 tháng và các dự án chậm tiến độ quá 24 tháng...

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của các Sở, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh, báo cáo Thành phố trước ngày 15/6/2015./.

H.C