Nếu loại trừ dầu thô, tổng số thu nội địa 8 tháng ước thực hiện 71.732 tỷ đồng, đạt 65% dự toán pháp lệnh (loại trừ chênh lệch thu chi ngân hàng đạt 71,6% dự toán pháp lệnh), tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Cục thuế Hà Nội, 8 tháng đầu năm 2014 tăng nguồn thu so với cùng kỳ 2.816 tỷ đồng là do: thực hiện chính sách gia hạn thuế theo quy định tại Nghị quyết số 02/2013/NQ-CP. Theo đó, có 14.987 doanh nghiệp được gia hạn thuế TNDN quý III/2013 nộp vào tháng 1/2014 được 730 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo chính sách thuế GTGT sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013, những DN có doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý, trong đó tại địa bàn Hà Nội có 21.875 DN kê khai phát sinh thuế GTGT phải nộp của quý IV/2013 là 969 tỷ đồng, thực hiện nộp NS tháng 1/2013, làm cho nguồn thu 7 tháng đầu năm 2014 tăng so với cùng kỳ 959 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 8 tháng Hà Nội đã thu thêm được 1.127 tỷ đồng từ nguồn thu phát sinh.

Nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, Cục Thuế Hà Nội tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, đôn đốc thu nợ; tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường kiểm tra giám sát, thường xuyên chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan, thực hiện phương châm năm 2014 là năm “Văn hóa – kỷ cương” của ngành thuế Thủ đô./.

Đức Minh