Cục Thuế TP. Hà Nội: Đi đầu triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền
Tích cực tuyên truyền lợi ích từ sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền
Tích cực tuyên truyền lợi ích từ sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền. Ảnh: TL

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị nêu rõ, Cục Thuế TP. Hà Nội chủ trì, tổ chức triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Tài chính đến từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đề xuất, tham mưu UBND thành phố các giải pháp triển khai hiệu quả.

Hóa đơn điện tử kết nối máy tính tiền sẽ mang lại lợi ích kép cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế, giúp người kinh doanh thực hiện nộp thuế đơn giản hơn, tránh trường hợp kê khai gian dối hoặc không tự giác kê khai.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định cũng như các lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền (gắn với chương trình “hóa đơn may mắn”) tới các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thuộc các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định để triển khai, đảm bảo đúng lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đề ra; hướng dẫn, đôn đốc các trường hợp thuộc diện triển khai nhưng chưa sử dụng máy tính tiền, phần mềm quản lý bán hàng để kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến các quy định cũng như các lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đến các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để các hộ, cá nhân kinh doanh hiểu và tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP. Hà Nội, mở rộng hình thức nộp thuế điện tử tại các ngân hàng thương mại theo hướng thuận tiện, phù hợp với từng đối tượng sử dụng, đặc biệt đối với hộ, cá nhân kinh doanh; phối hợp Cục Thuế TP. Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn ngân hàng thương mại cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn.

Sở Công thương, Công an TP. Hà Nội phối hợp với cơ quan thuế tăng cường trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý thuế, đề xuất các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước./.