Hiện thực hóa chủ trương lớn để quản lý thuế

Để triển khai thành công chương trình hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, ngày 13/2/2023, Tổng cục Thuế có công văn gửi cục thuế các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế, phấn đấu đến hết tháng 3/2023, triển khai thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đối với 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo danh sách (đã báo cáo Tổng cục Thuế) của giai đoạn 1.

Riêng ở 3 địa phương là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hải Phòng, phấn đấu đạt mục tiêu 100% doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị, kinh doanh vàng bạc thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2023.

Ngay sau đó, Tổng cục Thuế đã thành lập Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Cục Thuế TP. Hà Nội ngày 14/2, tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vào ngày 21/2 và khảo sát tại Cục Thuế TP. Hải Phòng vào ngày 23/2.

Phát biểu tại buổi làm việc với Cục Thuế TP. Hà Nội, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (DNNCN), cho rằng tuy bước đầu triển khai sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Bộ Tài chính đã lựa chọn Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và UBND các thành phố trên triển khai trong giai đoạn 1 áp dụng 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn hoạt động trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến giao dịch với người tiêu dùng thì sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 1, ngành Thuế sẽ triển khai giai đoạn 2 áp dụng diện rộng trên toàn quốc.

Nguồn: UBND tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội, phát biểu tại buổi làm việc với đại diện Tổng cục Thuế. Ảnh: Phương Thuý

Bà Nguyễn Thị Lan Anh khẳng định, trong thời gian đầu triển khai, do cần phải có thời gian và giải pháp kỹ thuật phù hợp, nâng cấp dần hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin, nên quy định hiện hành đang cho phép người nộp thuế (NNT) thuộc lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người tiêu dùng được lựa chọn (nghĩa là không bắt buộc) áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Tuy nhiên, đây là một chủ trương lớn đối với công tác quản lý thuế. Luật Quản lý thuế yêu cầu NNT bán hàng phải xuất hóa đơn, dù là điện tử hay giấy và đã đăng ký HĐĐT phải xuất HĐĐT, đã lắp máy tính tiền là phải kết nối. Vì vậy, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các địa phương kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, đảm bảo xuất hoá đơn đầy đủ.

Giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc

Để áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội, cho biết theo số liệu thống kê, đến ngày 13/2/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội có 6.838 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. “Hiện nay, vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai là số lượng các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã cài đặt phần mềm quản lý bán hàng mới chỉ chiếm 1/3, chưa đạt yêu cầu của cơ quan thuế trong triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền” - ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, bên cạnh lợi ích của HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, trong quá trình triển khai, Cục Thuế TP. Hà Nội đã gặp những vướng mắc về khung pháp lý như: Các quy định về mặt pháp lý chưa mang tính bắt buộc. Hạ tầng công nghệ của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh chưa đồng bộ hoàn toàn về cơ sở hạ tầng. Do đặc thù lĩnh vực bán lẻ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh là kinh doanh không thường xuyên, liên tục và các đối tượng này có thể ngừng, nghỉ, tạm nghỉ kinh doanh bất cứ lúc nào nên cũng khó khăn trong triển khai.

Tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tiếp tục rà soát, xác định và lập danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng. Cơ quan thuế tập trung rà soát danh sách các cơ sở kinh doanh thương mại bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp đến người tiêu dùng nhưng việc hạch toán toàn bộ hoạt động kinh doanh được thực hiện tại trụ sở chính, có sử dụng hệ thống máy tính tiền và bổ sung rà soát đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc để hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện việc xuất hóa đơn theo đúng quy định, triển khai hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong thời gian tới.

Đặc biệt, tâm lý e ngại của một bộ phận các doanh nghiệp và hộ kinh doanh khi triển khai một chủ trương, cách thức quản lý mới là một vấn đề mà cơ quan thuế rất cần lưu tâm để đưa ra những giải pháp tuyên truyền về giải pháp kỹ thuật phù hợp, nâng cấp dần hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin về hình thức HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Giải đáp về những vấn đề khó khăn Cục Thuế TP. Hà Nội nêu ra, ông Lưu Nguyên Trí - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho rằng, để triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, về cơ bản không yêu cầu vấn đề kỹ thuật quá khó. Tổng cục Thuế đã đưa ra những giải pháp hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai để tập huấn cho các cục thuế để hướng dẫn cho NNT trong quá trình phối hợp triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và quản lý thuế.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh cho rằng, những vướng mắc của Cục Thuế TP. Hà Nội cũng là những vướng mắc chung từ các cục thuế địa phương trong cả nước, Tổng cục Thuế đã nắm được, đoàn công tác sẽ có báo cáo Tổng cục Thuế để báo cáo các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, rà soát, đánh giá các rủi ro trong quản lý thuế và cách thức ngăn ngừa, xử lý. Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội, cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ không mới nhưng rất quan trọng. Bởi vậy, cục thuế luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và coi đó là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng văn hóa liêm chính, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đơn vị quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước, của trung ương và thành phố, của ngành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về sự nguy hại của tham nhũng, tiêu cực... tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, công chức, đảng viên, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị.

Với tinh thần đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của trung ương, thành phố, bộ, ngành tới tất cả các đơn vị trực thuộc theo từng nội dung chỉ đạo. Hàng năm, Cục Thuế TP. Hà Nội nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai đối với từng chuyên đề/nội dung chính; tổ chức cho 100% cán bộ công chức trong đơn vị ký cam kết “không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng”.

Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội yêu cầu văn phòng, các phòng, các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 100% cán bộ, công chức trong đơn vị; coi công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị.