chung cu b6

Ảnh minh họa

Dự án cải tạo chung cư B6 Giảng Võ được thành phố giao cho Tổng công ty 36 làm chủ đầu tư trên cơ sở đề nghị của chính các hộ dân nhà B6. Sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư, Tổng công ty 36 đã chuyển nhượng dự án cho Công ty Mefrimex. Tuy nhiên trong quá trình chuyển giao đã phát sinh vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, gây nhiều bức xúc trong cư dân.

Để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án, thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Mefrimex và Tổng công ty 36 thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của thành phố tại Quyết định số 8018/QĐ-UBND ngày 31/12/2013.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận Ba Đình làm việc với Công ty Mefrimex và Tổng công ty 36 để có phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Trong trường hợp các nhà đầu tư cố tình trì hoãn, chậm tiến độ thực hiện, giao các sở, ngành và UBND quận Ba Đình báo cáo, đề xuất thành phố xử lý theo quy định./.

H.C