Hà Tĩnh

Cán bộ Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Cục Thuế Hà Tĩnh

Cũng theo Cục Thuế Hà Tĩnh, thu nội địa tăng chủ yếu từ tiền sử dụng đất, đạt hơn 632 tỷ đồng, tăng 191% so với cùng kỳ năm ngoái; tiếp theo là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 341 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ...

Trong tháng 4/2021, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quản lý, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách hiệu quả. Đồng thời, quản lý đăng ký thuế, giám sát hồ sơ khai thuế và khai quyết toán thuế; tổng hợp số liệu kê khai, quyết toán thuế năm 2020 và phân tích rủi ro để phục vụ công tác kiểm tra quyết toán thuế tại các doanh nghiệp theo kế hoạch Tổng cục Thuế duyệt; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật.

Đặc biệt, Cục Thuế Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính ở tất cả các khâu, các lĩnh vực; kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính thuế và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các nội dung liên quan đến người nộp thuế. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cơ quan thuế làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền cải cách hành chính thuế; quản trị vận hành và khai thác hệ thống mạng, hạ tầng truyền thông và các ứng dụng theo đúng quy định của Tổng cục Thuế...

Ngoài ra, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành trong quản lý thuế và triển khai các chính sách thuế; kiểm tra, đối chiếu, xác minh, xử lý các vướng mắc và xử lý các vi phạm pháp luật…/.

Khánh Linh