Theo quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty TNHH Saigon Glory bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty TNHH Saigon Glory không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Hai doanh nghiệp bị xử phạt hơn 160 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Ngoài ra, công ty còn gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; báo cáo tài chính bán niên 2021; báo cáo tài chính năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Một doanh nghiệp khác cũng vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo xử phạt là Công ty cổ phần In Tổng hợp Bình Dương. Công ty này bị xử phạt tổng cộng 75 triệu đồng, trong đó, phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty In Tổng hợp Bình Dương công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HNX báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022 và Báo cáo thường niên năm 2022. Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty./.