>> Ai chịu trách nhiệm về vụ sập giàn giáo tại dự án Formosa?

>> Khởi tố hình sự vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa

Bộ Xây dựng vừa nhận được văn bản số 1338/UBND-GT của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị Bộ Xây dựng giới thiệu tổ chức có đủ điều kiện về năng lực và kinh nghiệm thực hiện việc trưng cầu giám định sự cố, xác định nguyên nhân sập giàn giáo tại công trình đúc thùng chìm cho cảng Sơn Dương, khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Căn cứ theo quy định của pháp luật có liên quan, Bộ Xây dựng: Giao cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng (INCOSAF) thực hiện việc giám định sự cố, xác định nguyên nhân sập giàn giáo tại công trình đúc thùng chìm cho cảng Sơn Dương, khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Tổ chức giám định có trách nhiệm lập đề cương, lên phương án và kinh phí thực hiện gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và các chủ thể có liên quan xem xét, phê duyệt theo quy định.

Cùng với đó, Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra của cơ quan chuyên môn theo yêu cầu tại công văn số 600/BXD-HĐXD ngày 26/3/1015 của Bộ Xây dựng./.

Theo chinhphu.vn