dich benh

Kiểm soát trọng tâm các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh...Ảnh: TL

Trước diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 được phát hiện tại 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, để chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, chiều 28/1, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hải Dương đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa.

Trọng đó, trọng tâm là các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh; các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Đặc biệt, yêu cầu lực lượng chú trọng phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh; bán hàng hóa không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết…/.

Tố Uyên