11 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán

Đánh giá kết quả thu nội địa 11 tháng, lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho hay, có 11 khoản thu đã hoàn thành và vượt dự toán năm. Trong đó, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 146% dự toán, tăng 59% so với cùng kỳ; thu từ lợi nhuận cổ tức được chia đạt 262 % dự toán; tăng 70%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 160% dự toán, tăng 44%.

Hải Dương: Thu nội địa 11 tháng vượt dự toán năm 2023
Công chức Cục Thuế Hải Dương hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Cùng với đó, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 238% dự toán, tăng 22%; thu khác ngân sách đạt 179% dự toán, tăng 30%; thu từ đất công và hoa lợi công sản đạt 159% dự toán, tăng 12%; thu từ tiền thuê đất đạt 124% dự toán, tăng 18%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 100% dự toán, tăng 15%; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 106% dự toán, tăng 4%...

Theo ông Bùi Đức Thanh, kết quả thu NSNN các chi cục thuế khu vực, thành phố tính đến hết tháng 11/2023, có 3 huyện, thị xã thuộc 2 chi cục thuế hoàn thành dự toán năm 2023 là Chi cục Thuế khu vực Kim Môn - thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành, Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình - huyện Cẩm Giàng; tổng thu trừ tiền sử dụng đất có 11/12 huyện, thị xã, thành phố thuộc 6 chi cục thuế hoàn thành dự toán.

Có 1 khoản thu đạt so tiến độ dự toán là thu lệ phí trước bạ đạt 93% dự toán, bằng 79% so với cùng kỳ, nguyên nhân do chính sách giảm mức thu lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, vẫn còn 4 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh bằng 89% dự toán, bằng 89% so với cùng kỳ, nguyên nhân do giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP; thu tiền sử dụng đất bằng 84% dự toán, bằng 72%, nguyên nhân do thị trường bất động sản trầm lắng, các dự án đấu giá không thành công.

Thu từ khu vực DNNN trung ương bằng 77% dự toán, bằng 97%, nguyên nhân các doanh nghiệp trọng điểm sản lượng tiêu thụ thấp; thuế bảo vệ môi trường bằng 54% dự toán, bằng 82%, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15.

Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

Để hoàn thành vượt dự toán năm 2023, ông Thanh cho rằng, Cục Thuế Hải Dương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh trong công tác quản lý thu. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, đôn đốc, xử lý nợ thuế, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tập trung vào các doanh nghiệp trọng điểm.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT), truyên truyền chính sách thuế mới, giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh khi NNT sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hải Dương: Thu nội địa 11 tháng vượt dự toán năm 2023
Công chức Cục Thuế Hải Dương tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Nâng cao chất lượng quản lý kê khai, kế toán thuế bằng hình thức điện tử, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đẩy mạnh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật...

Theo ông Thanh, cục thuế đã tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện rà soát, điều chỉnh, phân loại nợ thuế kịp thời theo đúng tính chất nợ. Tăng cường phối hợp với cơ quan công an thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của NNT có số tiền nợ thuế lớn, đôn đốc kịp thời số thuế phát sinh, số thuế hết thời hạn gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, số nợ tiền sử dụng đất vào NSNN, đảm bảo đến 31/12 số nợ về thuế, phí không vượt quá 5% trên tổng thu ngân sách năm 2023.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhằm chống thất thu cả về số lượng NNT, doanh thu và tiền thuế, tiếp tục rà soát thực hiện điều chỉnh doanh thu tính thuế, mức thuế khoán theo từng ngành nghề cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh triển khai ứng dụng Etax Mobile, tuyên truyền khuyến khích NNT sử dụng ứng dụng, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng và trên nền tảng số.

Giám sát tình hình kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý kinh doanh xăng dầu, triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đối với cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu nhằm chống thất thu thuế bảo vệ môi trường.

Quản lý sử dụng hóa đơn điện tử với hoạt động bán lẻ xăng, dầu

Lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm, cục thuế đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng HĐĐT, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; triển khai thực hiện Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng, dầu.