Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, ông Tạ Công Sơn bị phạt 30 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 20/11/2018, ông Tạ Công Sơn mua 5.300 và bán 1.215 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 (mã Ck: TV2), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 612.245 lên 616.330 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,97% lên 5%, trở thành cổ đông lớn của TV2.

Ngày 10/1/2019, ông Tạ Công Sơn đã bán 5.000 cổ phiếu TV2, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 616.300 xuống 611.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 5% xuống 4,96%, không còn là cổ đông lớn của TV2. Ngày 15/3/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin và giải trình của ông Tạ Công Sơn.

Hai nhà đầu tư bị phạt do lỗi công bố thông tin
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 25 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thùy Linh, do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 3/6/2020, bà Lê Thùy Linh đã mua 265.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã Ck: TNI), dẫn đến số lượng (tỷ lệ năm giữ) cổ phiếu tăng từ 2.622.870 (4,99%) lên 2.887.870 cổ phiếu (5,49%), trở thành cổ đông lớn của TNI. Đến ngày 19/6/2020, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo của bà Lê Thùy Linh./.