cát bà

Ngành kinh doanh du lịch tại Cát Bà (Hải Phòng) vắng khách mùa Covid-19. Ảnh: TL.

Theo Cục Thuế Hải Phòng, các nguyên nhân làm giảm thu ngân sách đó là một số doanh nghiệp chịu tác động của chính sách điều hành từ tổng công ty, hoặc công ty mẹ đối với sản lượng hàng hóa tiêu thụ trên địa bàn thành phố, làm giảm thu ngân sách nhà nước ở một số doanh nghiệp như: Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng giảm 147,9 tỷ đồng do sản lượng phát điện giảm, Công ty TNHH dầu khí Hải Linh giảm thu 51,7 tỷ đồng, Công ty xây dựng khu vực III giảm 12 tỷ đồng do sản lượng xăng dầu tiêu thụ giảm.

Một số khoản thu phát sinh 6 tháng đầu năm 2020, nhưng năm 2021 không phát sinh làm giảm số nộp ngân sách nhà nước như: Thuế nhà thầu của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast giảm 54 tỷ đồng; Công ty CP xăng dầu Vipco giảm 20,1 tỷ đồng do cùng kỳ phát sinh thuế từ hoạt động bán tàu, một số khoản tăng đột biến do truy thu từ các kết luận thanh tra và Kiểm toán nhà nước là 282 tỷ đồng.

Đặc biệt, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và cảng biển, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh du lịch, thu phí cảng biển hụt so với số dự toán giao 85 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng cho biết, dự báo tình hình thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số ngành nghề, lĩnh vực, bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động đến số thu ngân sách 6 tháng cuối năm.

“Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ dự toán giao 35.000 tỷ đồng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, nếu như không có các khoản thu đột biến, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast không đạt dự toán thu thuế tiêu thụ đặc biệt, thì khả năng hoàn thành dự toán HĐND thành phố giao gặp rất nhiều khó khăn.” - ông Trường nói.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ dự toán giao, lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong việc triển khai nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm.

Cục thuế đã yêu cầu các đơn vị bám sát nhiệm vụ giao, tập trung rà soát, đánh giá, phân tích, dự báo nguồn thu từng tháng, quý và cả năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tập trung đôn đốc hồ sơ khai thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế.

“Cục thuế sẽ phối hợp chính quyền địa phương đôn đốc các khoản thu từ đất, tài nguyên, khoáng sản. Tập trung rà soát các khoản thu phát sinh trên địa bàn, các khoản thu sau thanh tra, kiểm toán. Phối hợp với các sở, ngành, rà soát các dự án xây dựng, cầu đường, tập trung đôn đốc xử lý nợ thuế, đặc biệt các khoản nợ từ xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao” - ông Trường cho biết./.

Nhật Minh