Thành phố Hải Phòng là 1 trong 6 tỉnh, thành phố được triển khai hóa đơn điện tử đợt 1. Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã nhanh chóng tham mưu cho UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo của thành phố.

Tại cục thuế cũng thành lập và kiện toàn nhân sự các ban chỉ đạo, tổ triển khai, trung tâm điều hành hóa đơn điện tử… để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trên toàn thành phố.

Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, hiện đã phân công nhiệm vụ cụ thể và giao chỉ tiêu thực hiện đến từng cán bộ công chức. Chỉ tiêu này là một nhiệm vụ quan trọng để đánh giá, phân loại chất lượng đơn vị, cán bộ công chức cuối năm.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc kết nối tại lễ kích hoạt hóa đơn điện tử tại Tổng cục Thuế và 6 điểm cầu, dự kiến diễn ra vào ngày 15/11/2021.

“Cục Thuế TP. Hải Phòng chuẩn bị làm việc với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố. Đồng thời, cục thuế cũng đưa ra 5 đề xuất để hoàn thành công tác triển khai hóa đơn điện tử” - ông Trường nói.

Hải Phòng: Giao chỉ tiêu phát triển hoá đơn điện tử cho từng công chức thuế
Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết đã sẵn sàng áp dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: CTV.

Được biết, tại buổi làm việc với Cục Thuế TP. Hải Phòng mới đây, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử yêu cầu Cục Thuế TP. Hải Phòng cần rà soát, phân loại các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trong diện triển khai hóa đơn điện tử.

Kịp thời hướng dẫn và tuyên truyền về tiện ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với người nộp thuế. Cùng với đó, cần tập huấn kỹ cho cán bộ công chức nắm chắc quy trình triển khai để hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức thuế để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Anh Quân cũng đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp trong việc cấp phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế, quan tâm phối hợp với cục thuế theo lĩnh vực được giao để quản lý tốt phần mềm triển khai hóa đơn điện tử; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc triển khai hóa đơn điện tử, cũng như vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ tiện ích, thông minh trên./.