Giải ngân vốn đầu tư Hải Phòng

Hiện Hải Phòng còn hơn 1.800 tỷ đồng vốn đầu tư công của năm 2019 chuyển sang đang cần giải ngân. Ảnh minh họa: H.T

Báo cáo từ KBNN Hải Phòng cho biết, tổng vốn đầu tư công của năm 2019 tại Hải Phòng giải ngân được 10.199 tỷ đồng, bằng 82,5% kế hoạch UBND thành phố giao. Trong đó, nguồn vốn của thành phố giải ngân được 7.395 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch. Nguồn vốn của khối quận, huyện giải ngân được 2.804 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch.

Với tỷ lệ giải ngân này, hiện toàn thành phố còn hơn 1.800 tỷ đồng chưa giải ngân, phải chuyển sang năm 2020.

Theo đó, để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư của năm 2020 (bao gồm cả nguồn vốn của năm 2019 chuyển sang này), UBND thành phố Hải Phòng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thông báo việc phân bổ vốn cho các dự án. Đồng thời, Sở Tài chính được giao lập dự toán cho các dự án trên Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và hướng dẫn, đôn đốc cho các phòng tài chính kế hoạch các quận, huyện nhập dự toán cho dự án của các địa phương trên Tabmis.

Ngoài ra, UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các quận, huyện khẩn trương giao hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, gửi quyết định giao kế hoạch tới Sở Kế hoạch và̀ Đầu tư, Sở Tài chính, KBNN để theo dõi, đôn đốc.

Chủ đầu tư các dự án được bố trí vốn đầu tư công phối hợp với các cơ quan quản lý thực hiện thủ tục thông báo kế hoạch vốn năm 2020, nhập Tabmis và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn việc thanh toán vào cuối năm.

KBNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, hướng dẫn các chủ đầu tư ưu tiên giải ngân các nguồn vốn đã được kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân từ năm trước sang năm 2020 (nếu có), sau đó mới giải ngân kế hoạch vốn năm 2020./.

An Nhi