Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công của TP. Hải Phòng là trên 22.335 tỷ đồng, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao trên 13.403 tỷ đồng, địa phương giao thêm trên 8.932 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận kế hoạch vốn, UBND TP. Hải Phòng thực hiện phân bổ chi tiết ngay cho các dự án, tập trung bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, đồng thời sát sao kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công các dự án để hoàn thành theo đúng kế hoạch. Các sở, ngành, địa phương được giao vốn cũng đã chủ động, tích cực vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các dự án.

Hải Phòng: Nhiều chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công
Nhiều chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công tại Hải Phòng. Ảnh minh họa: H.T

Báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính cho thấy, hết quý I/2023, dự kiến TP. Hải Phòng giải ngân được 3.298 tỷ đồng, đạt 14,7% tổng kế hoạch vốn được giao và đạt 24,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước (hết quý I/2022, TP. Hải Phòng giải ngân được 426,6 tỷ đồng/18.103,6 tỷ đồng, đạt 3,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Qua số liệu này cho thấy, công tác giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng trong 3 tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, mặc dù tiến độ giải ngân đang trên đà khả quan, nhưng tại một số sự án, công trình do tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm đã dẫn đến tiến độ giải ngân chưa đạt như kỳ vọng. Đơn cử như các dự án thuộc nguồn vốn thành phố giao tại các quận Hải An, Dương Kinh, Lê Chân, huyện Vĩnh Bảo… với tổng số vốn được bố trí trên 545 tỷ đồng đến nay chưa thực hiện giải ngân. Đối với nguồn vốn phân cấp cho quận, huyện, tỷ lệ giải ngân cũng mới đạt 4,6% tổng vốn giao (trên 3.111 tỷ đồng) - tương đương với hơn 141 tỷ đồng mới được giải ngân…

Theo đó, để đẩy nhanh tiến tiến độ giải ngân tại các dự án này cũng như của toàn thành phố, UBND TP. Hải Phòng đang tiếp tục yêu cầu các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch giao cho các dự án. Đồng thời, các chủ đầu tư kịp thời đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư công từ các dự án có tiến độ giải ngân chậm sang dự án có tiến độ giải ngân nhanh đang cần vốn, đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất khi kết thúc năm.

Hết quý I/2023, dự kiến TP. Hải Phòng giải ngân được 3.298 tỷ đồng, đạt 14,7% tổng kế hoạch vốn được giao và đạt 24,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước (hết quý I/2022, TP. Hải Phòng giải ngân được 426,6 tỷ đồng/18.103,6 tỷ đồng, đạt 3,4% kế hoạch Thủ tướng chính phủ giao). Qua số liệu này cho thấy, công tác giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng trong 3 tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực.