Hải Phòng

Cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra tờ khai nhập khẩu của DN. Ảnh: Hải Anh

Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng luôn xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Chính vì vậy, đơn vị tiếp tục bám sát và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 nêu tại Chỉ thị số 215/CT-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Cùng với đó, lực lượng kiểm soát Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong ngành và lực lượng chức năng trong địa bàn hải quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy chế phối hợp; nâng cao hiệu quả công tác thu thập, trao đổi, xử lý thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm, đặc biệt là các hành vi buôn lậu ma túy, hàng cấm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ…/.

Ngọc Linh