DN trung ương trên địa bàn Hải Phòng nộp thuế 6 tháng đầu năm 2013 tăng 79,7% so cùng kỳ. Ảnh: TL.ĐT

Phân tích nguyên nhân thu ngân sách khu vực này đạt khá so dự toán và tăng trưởng cao so cùng kỳ, đại diện lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng cho biết, do một số đơn vị khu vực DNNN trung ương thực hiện tái cơ cấu lại sản xuất kinh doanh tiết giảm chi phí, kinh doanh có hiệu quả, số nộp tăng.

Cụ thể như: Công ty CP nhựa Thiếu niên Tiền Phong nộp tăng 45,1 tỷ đồng, Công ty CP đóng tàu Sông Cấm tăng 10,8 tỷ đồng, Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO nộp 57,3 tỷ đồng do chuyển nhượng bất động sản; Công ty TNHH MTV DAP Vinachem nộp 36,8 tỷ đồng do hết thời gian miễn thuế TNDN (giảm 50%); Trung tâm Thông tin di động khu vực V tăng 76,6 tỷ đồng do thay đổi cơ chế chia cước; Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí nộp 15,6 tỷ đồng thuế GTGT do bán hàng tồn kho; Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng tăng 30 tỷ đồng do trong 4 tháng đầu năm 2013 Công ty điều chỉnh giá bán điện và do thuế GTGT đầu vào giảm so cùng kỳ do đơn vị giảm nhập khẩu máy móc thiết bị...

Đỗ Vinh