Thanh Hóa

Hải quan Thanh Hóa đảm bảo nhân lực và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thực hiện thông quan hàng hóa cho DN. Ảnh: Phong Nhân

Tổng cục Hải quan cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát trên diện rộng, thời gian qua, nhiều địa phương trong cả nước như: TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An,... đã áp dụng một số biện pháp hạn chế cán bộ công chức đến trụ sở cơ quan đến giải quyết công việc (chỉ cho phép 10-15% biên chế), số còn lại phải làm việc trực tuyến. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu.

Thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP (ngày 9/9/2021) của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục có một số chỉ đạo đến cục hải quan tỉnh, thành phố.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố bố trí đủ số lượng cần thiết cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan làm việc trong ngày hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và các thủ tục quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp đảm bảo hoạt động thông quan liên tục, kịp thời, đúng quy định.

Đối với các địa phương phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, cục hải quan tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo điều kiện cho cơ quan hải quan bố trí đủ số lượng cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện về công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Đồng thời, các cơ quan chức năng tỉnh, thành phố tạo điều kiện để cán bộ công chức tuyến đầu được tiêm đủ 2 mũi vắc xin và cho phép cán bộ công chức hải quan di chuyển từ nơi cư trú đến các địa điểm làm thủ tục hải quan để thực hiện nhiệm vụ./.

Ngọc Linh