Các khoản thu đạt khá là thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tự vệ chống bán phá giá đã hoàn thành vượt kế hoạch thu là 2.750 tỷ đồng, tăng 30%; riêng thuế GTGT đã thu được 8.960 tỷ đồng, tăng 14%.

Một lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai cho biết: Hơn 53% kim ngạch nhập khẩu là hàng sản xuất xuất khẩu, gia công và hàng nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Địa bàn Đồng Nai không có cửa khẩu, không có sân bay quốc tế, bởi vậy kết quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực rất lớn trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Trong tháng 12 này, Hải quan Đồng Nai đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và kiểm tra, giảm sát hải quan chặt chẽ, đấu tranh hiệu quả trong công tác chống buôn lậu - gian lận thương mại…/.

Nguyên Phạm