ô tô

Cán bộ hải quan giám sát xe ô tô nhập khẩu. Ảnh: Phong Nhân

Để thống nhất việc áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng (xe ô tô pick up), Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định đối tượng chịu thuế TTĐB.

Theo đó, đối tượng chịu thuế là xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng như sau:

Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống có thuế suất là 15%. Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 có thuế suất là 20%. Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 có thuế suất là 25%.

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định: “1. Đối với xe ô tô loại thiết kế vừa chở người vừa chở hàng quy định tại các điểm 4d, 4g Biểu thuế TTĐB là loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng theo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định". Căn cứ quy định nêu trên, Luật Thuế TTĐB không sử dụng thuật ngữ “xe ô tô con” cho đối tượng chịu thuế TTĐB hay đối tượng không chịu thuế TTĐB.

Về mã số HS xe ô tô pick up nhập khẩu được thực hiện căn cứ tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; tham khảo chú giải HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới thì: xe ô tô pick up chở người thuộc nhóm 87.03, xe ô tô pick up chở hàng thuộc nhóm 87.04.3./.

Ngọc Linh