Để thực hiện đạt chỉ tiêu thu ngân sách 12.500 tỷ đồng, tăng 73,7% so với năm 2012 là thách thức rất lớn đối với đơn vị trong những tháng còn lại của năm 2013.

Hải quan Hòn Gai cho biết sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu, chống thất thu qua công tác áp mã, giá hàng hóa, phấn đấu thu đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao./.

Hải Anh