cảng vân phong

Hoạt động xuất nhập khẩu dầu khí tại cảng Vân Phong-Khánh Hòa. Ảnh: Hải Anh

Xăng dầu chiếm trên 90% tổng thu

Tính đến 15/4, số thu ngân sách của đơn vị đã đạt hơn 1.560,3 tỷ đồng, đạt 30,6% kế hoạch năm, tăng 52,8% (so với cùng kỳ năm trước). Với kết quả này, Hải quan Khánh Hòa là đơn vị có tiến độ thu ngân sách đạt khá (tiến độ trung bình của toàn ngành Hải quan là 28%).

Theo Cục trưởng Ngô Sơn, tổng số thu ngân sách tại đơn vị tăng mạnh so với cùng kỳ là do đơn vị có những biện pháp hỗ trợ, động viên doanh nghiệp (DN) tích cực tham gia xuất nhập khẩu (XNK), đặc biệt là DN dầu khí.

Theo số liệu của Hải quan Khánh Hòa chỉ tính từ ngày 16/3/2014 đến ngày 15/4/2014, số lượng tờ khai hàng hóa XNK đã đạt 1.907 bộ, tăng 56,18 %. Trong đó, xuất khẩu đạt 920 bộ, tăng hơn 18,2%; nhập khẩu đạt 987 bộ, tăng 122,8%. Kim ngạch XNK đạt hơn 550 nghìn USD, tăng trên 83,9%.

Hải quan Khánh Hòa: Tăng thu nhờ đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp
Quyết tâm thực hiện đạt kế hoạch thu ngân sách, triển khai VNACCS/VCIS gắn với  xây dựng, kiện toàn lực lượng vững mạnh... Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Ngô Sơn

Tính đến 15/4, số thu từ hoạt động xăng, dầu nhập khẩu đạt hơn 1.433 tỷ đồng, tăng 57,15% và chiếm gần 91,9% tổng thu của toàn đơn vị. Thuế suất nhập khẩu xăng dầu hiện nay ổn định, ở mức thuận lợi cho công tác thu ngân sách (dầu DO 14% và xăng 18%).

Các nguồn thu khác cũng đạt khá. Số thu từ mặt hàng cát xuất khẩu đạt 31,65 tỷ đồng, tăng trên 20,6%. Quặng xuất khẩu đạt 2,47 tỷ đồng , tăng 100% (năm 2013 không phát sinh số thu từ quặng).

Chuẩn bị chu đáo VNACCS/VCIS

“Về công tác triển khai VNACCS/VCIS, đơn vị đã quyết định vận hành chính thức vào ngày 04/6/2014. Thời gian qua đã có khoảng 100 DN XNK trên địa bàn tham gia chạy thử VNACCS/VCIS…”- Cục trưởng Ngô Sơn cho biết.

Để đảm bảo tiến độ triển khai VNACCS/VCIS, không làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động quản lý hải quan cũng như hoạt động XNK trên địa bàn, đơn vị đã hoàn thành chuyển đổi dữ liệu và vận hành hệ thống giá tính thuế tập trung; công tác triển khai chuyển đổi dữ liệu kế toán thuế XNK từ chương trình kế toán thuế phân tán sang chương trình kế toán thuế tập trung sẽ hoàn thành trước ngày 1/6/2014.

Bên cạnh đó, Hải quan Khánh Hòa đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn hướng dẫn cho cán bộ công chức và DN XNK nội dung (Thông tư 22/TT-BTC của Bộ Tài chính, Quyết định số 988/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan) liên quan đến thủ tục hải quan nói chung và VNACCS/VCIS nói riêng.

“Đi đôi với công tác thu ngân sách, thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua đường hàng không và đường biển, hiện nay đơn vị đặc biệt quan tâm làm tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức và củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng hải quan đáp ứng yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa hải quan…”- Cục trưởng Ngô Sơn nhấn mạnh./.

Mai Sương-Hải Anh