Hải quan Lạng Sơn thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo năng lực thông quan
Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn vẫn còn nhiều khó khăn do quy định chống dịch nghiêm ngặt. Ảnh: Hồng Vân.

Theo đó, Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Công điện số 871/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1171/UBND-KT của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Cuối tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 871/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất nhập khẩu, thông tin hàng hóa tại cửa khẩu biên giới đất liền.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Lạng Sơn có công văn số 1171/UBND-KT về việc tiếp tục nghiêm túc tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo năng lực thông quan, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu.

Đồng thời, các đơn vị cần triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ hải quan trong quá trình giám sát, kiểm soát phương tiện vận tải, phân loại hàng hóa, phân luồng, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và hoạt động đại lý hải quan; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp công chức hải quan có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khi làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị hải quan cửa khẩu niêm yết công khai thông báo số điện thoại đường dây nóng tại nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa; khu vực giám sát, bến bãi sang tải, trung chuyển, chờ xuất nhập khẩu hàng hóa và tại các địa điểm thuận tiện, phù hợp khác để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết.

Đặc biệt, các đơn vị hải quan cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng tiếp nhận thông tin để có giải pháp chỉ đạo, điều hành, điều tiết, khắc phục tình trạng ùn tắc phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại các bãi tập kết hàng hóa trong và ngoài khu vực cửa khẩu; phối hợp rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị kèm theo đề xuất báo cáo về Cục Hải quan Lạng Sơn để kiến nghị với Tổng cục Hải quan, các đơn vị bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục thông quan hàng hóa và quản lý phương tiện đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan.

Một yêu cầu nữa là tích cực trao đổi, phối hợp với phía Trung Quốc để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu, nhất là đối với một số hàng hóa là sản phẩm nông sản mang tính thời vụ; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Quy chế hoạt động công vụ và dấu hiệu vi phạm nghiệp vụ hải quan, bằng nhiều biện pháp, tăng cường quản lý công chức trong việc chấp hành pháp luật nói chung, chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, đạo đức công vụ nói riêng; kịp thời phát hiện, xử lý xử lý nghiêm sai phạm nếu có.