Hàng nhập khẩu để gia công bị hỏa hoạn sẽ được giảm thuế tương ứng với thiệt hại
Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra xác định thiệt hại của doanh nghiệp để thực hiện giảm thuế. Ảnh: TL.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan Hà Nội tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế để kiểm tra thực tế thiệt hại đối với hàng hóa do hỏa hoạn của các tờ khai nhập khẩu để gia công hàng hóa xuất khẩu, biên bản xác nhận thiệt hại của cơ quan chức năng, giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định (chấp nhận điều kiện thời hạn Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định lập quá 30 ngày, theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ), xác nhận của cơ quan bảo hiểm, sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu có liên quan.

Trường hợp kết quả kiểm tra xác định việc kê khai về hàng hóa bị thiệt hại của doanh nghiệp là đúng, đồng thời số tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm không bao gồm tiền thuế nhập khẩu thì cơ quan hải quan thực hiện giảm thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ số lượng hàng hóa thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ đề nghị giảm thuế, số tiền thuế nhập khẩu được giảm theo đúng quy định.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, trường hợp Công ty TNHH Vina Korea đã kê khai, nộp thuế nhập khẩu cho số nguyên liệu được giảm thuế nhập khẩu thì Cục Hải quan Hà Nội xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trong trường hợp Công ty TNHH Vina Korea thực hiện bản thanh lý số nguyên liệu bị thiệt hại nêu trên thì phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.