đồng cad

Cụ thể, các nhà đầu tư Canada đã mua vào lượng chứng khoán nước ngoài trị giá 18,6 tỷ CAD vào tháng 4 vừa qua. Khi tính từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2021, giới đầu tư Canada đã “rót” tổng cộng 140,9 tỷ CAD cho chứng khoán nước ngoài.

Báo cáo cũng nêu rõ khoản đầu tư của Canada vào trái phiếu nước ngoài đạt 9,7 tỷ CAD trong tháng 4. Trong đó, tổng giá trị các vụ mua trái phiếu doanh nghiệp Mỹ đạt kỷ lục lên tới 5 tỷ CAD, chủ yếu nhờ hoạt động mua vào các công cụ tài chính có mệnh giá bằng CAD.

Ngoài ra, các nhà đầu tư Canada đã mua 2 tỷ CAD trái phiếu chính phủ Mỹ và 2,8 tỷ CAD trái phiếu nước nước khác (chủ yếu cũng là trái phiếu chính phủ).

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 10 tỷ CAD chứng khoán Canada vào cùng giai đoạn, đánh dấu tháng mua ròng thứ 9 liên tiếp. Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng này chủ yếu nhắm tới trái phiếu chính phủ, được điều tiết bằng việc các trái phiếu doanh nghiệp tư nhân đáo hạn.

Để so sánh, việc mua trái phiếu doanh nghiệp chiếm phần lớn lượng đầu tư nước ngoài trong 4 tháng trước đó.

Nhìn chung, các nhà đầu tư nước ngoài đã bổ sung 5,5 tỷ CAD trái phiếu Canada vào danh mục tài sản nắm giữ của họ vào tháng 4, sau khi thoái vốn 7,9 tỷ CAD vào tháng trước đó.

Khoản đầu tư nước ngoài vào trái phiếu chính phủ liên bang Canada cũng lên tới 8,4 tỷ CAD vào tháng 4, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất trong một năm qua. Diễn biến trong tháng 4 cũng đảo ngược 4 tháng thoái vốn liên tiếp trước đó với tổng trị giá 12,8 tỷ CAD.

Ngược lại, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp tư nhân Canada của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm 5,8 tỷ CAD trong tháng 4, sau khi đã giảm 6,6 tỷ CAD trong tháng 3./.

Theo TTXVN