Với mục tiêu đặt ra, ngay từ những tháng đầu của năm, tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện việc giải ngân khi có khối lượng hoàn thành; chủ động rà soát và báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Hậu Giang: Khó đạt mục tiêu giải ngân 60% trong 6 tháng đầu năm 2022
Hậu Giang khó đạt tỷ lệ giải ngân 60% khi hết tháng 6/2022. Ảnh minh họa: H.T

UBND tỉnh Hậu Giang đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương) của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn…

Đặc biệt, tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án hoàn thành năm 2022.

Đối với các dự án chuyển tiếp, chủ đầu tư phải tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm 2022 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

Với các dự án khởi công mới, tỉnh Hậu Giang đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đúng quy định…

Mặc dù đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, nhưng theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, dự kiến đến hết tháng 6/2022, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Hậu Giang đạt 29,2% kế hoạch vốn được giao. Như vậy, so với mục tiêu đặt ra là đạt 60% khi kết thúc quý II/2022 thì tỷ lệ này còn cách xa.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo đảm bảo chất lượng công trình, dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, người đứng đầu cấp ủy quyết tâm hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Công tác giải phóng mặt bằng cần được tập trung hơn nữa, nhất là các dự án giao thông như: Đường tỉnh 925B, 926B có số vốn rất lớn. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được báo cáo kịp thời về các Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn năm 2022

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư hơn nữa trong thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công; đề xuất, điều chỉnh nguồn vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; phấn đấu phải đạt mục tiêu giải ngân theo kế hoạch đề ra; đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025./.